One thought on “Thông báo lịch thu học phí học kỳ 3 sinh viên ngoài sư phạm và học phí học lại sinh viên sư phạm các khóa 16,17,18,19&20 – năm học 2020-2021 các hệ Cao đẳng, Đại học chính quy

  1. Nguyễn lê quỳnh anh says:

    Con đang học môn tâm lí 2d khoa giáo dục mầm non mà bữa giờ con không dùng mạng xã hội con không nắm được thông tin thu học phí trường có thể cho con bổ sung không ạ con học sắp thi giữa kì luôn rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *