Đơn Xin Gia Hạn Học Phí Sinh viên tải mẫu đơn Tại đây. Sinh viên điền thông tin đầy đủ vào đơn gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính HB006 từ ngày có thông báo nộp học phí đến trước ngày đóng học phí đầu tiên. Thời gian được gia hạn học phí học kỳ tối đa sau 1 tháng kể từ ngày đóng học phí cuối cùng.

Link tải mẫu đơn về Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *