2 thoughts on “Thông báo lịch thu học phí học kì 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên đại học chính quy các ngành sư phạm khóa 2021 và tạm hoãn thu học phí đối với sinh viên sư phạm khóa 2021 đăng kí nhận hỗ trợ theo nghị định 116/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *